Alex-claim

 • 13 juli - Publicatie boete BinckBank inzake Alex - Geïnteresseerde beleggers moeten er op kunnen vertrouwen dat informatie in reclames over financiële diensten duidelijk en niet misleidend is. In de periode van 8 september 2012 tot 26 augustus 2014 heeft BinckBank in reclames een cumulatief rendementspercentage gebruikt dat slechts werd behaald in één van de vele portefeuilles, terwijl dit niet bleek uit de reclames. Het getoonde rendement was telkens hoger dan het gemiddelde rendement van alle beleggersportefeuilles tezamen. Ook kenden de behaalde rendementen een grote spreiding, zodat er ook beleggers waren die een veel lager resultaat haalden. Verder werd in de reclames gesuggereerd dat het ene getoonde hoge rendement het resultaat was van de werkwijze van Alex Vermogensbeheer. Dit is onterecht, omdat de behaalde rendementen juist een grote spreiding kenden.
 • 2 juli - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft onlinebroker BinckBank een boete opgelegd van 750.000 euro vanwege niet duidelijke en misleidende reclame voor dochterbedrijf Alex Vermogensbeheer. Dat werd vrijdag bekendgemaakt.
 • 30 juni - Uitspraken op zijn vroegst eind augustus verwacht. Samenwerking met VEB geintensiveerd.
 • 12 mei - Zittingen Alex. Kifid behandelt 6 proefdossiers van Vermogensmonitor. Kifid spreekt van 12 proefdossiers in totaal.
 • 11 februari - Alle klachten over Alex Vermogensbank, worden door kifid aangehouden tot de afloop van proefprocessen.
 • 4 februari 2016 - Repliek in proefprocessen Alex ingediend. Hoorzittingen in mei.
 • 31 oktober 2015 - FD: AFM dreigt Binck te beboeten BinckBank heeft niet-deugende reclame gemaakt voor Alex Vermogensbeheer. Ook was de beleggersbank te laat met het melden van een aantal transacties aan de Autoriteit Financiële Markten. De toezichthouder overweegt Binck hiervoor twee boetes op te leggen. Lees verder op FD
 • 28 oktober 2015 - Ernstige gebreken administratie Alex Vermogensbeheer Financieel claimexpert Vermogensmonitor brengt AFM op de hoogte van gevonden gebreken in de verslaggeving.
  Kopie van de brief die Vermogensmonitor rond het middaguur naar de AFM zond
 • Vermogensmonitor treedt op voor klagers over Alex Vermogensbeheer


  De afgelopen maanden hebben wij direct, maar ook via derden (waaronder de VEB) signalen opgevangen van particuliere beleggers die ontevreden zijn over of vraagtekens plaatsen bij het vermogensbeheer van Alex Vermogensbeheer. Het gaat dan hoofdzakelijk over beleggers waarvan Alex heeft geconcludeerd dat zij een behoedzaam risicoprofiel hebben. De klanten met een dergelijk profiel lijken verliezen te lijden die voor hun gevoel en verwachting buiten proportioneel zijn. Deze signalen en een aantal concrete gevallen die ons bereikten hebben ertoe geleid dat het vermogensbeheer van Alex over de eerste drie kwartalen van 2014 onder de loep is genomen.
  Opvallend is vooral het aantal transacties dat Alex genereert. Zelfs voor portefeuilles van een omvang ver beneden de € 100.000 muteert Alex al snel meer dan honderd keer in een jaar. Nadere bestudering per fonds geeft een beeld dat doet denken aan een belegger die iedere stijging naar boven niet wil missen en zo telkens hoger bijkoopt en anderzijds verliezen neemt zodra een daling inzet. De strategie van Alex is in ieder geval voor een particuliere belegger niet zelfstandig uit te voeren daar deze dan met onmogelijk hoge kosten zou worden geconfronteerd.
  Tegenvallende resultaten of het achterblijven bij de benchmark zijn echter geen gegronde redenen om te klagen bij je vermogensbeheerder. Er moet sprake zijn van enige nalatigheid of van handelen dat niet past bij verantwoord vermogensbeheer.
  Beleggers met het profiel behoedzaam of defensief veronderstellen dat zij met hun beleggingen nauwelijks risico lopen daar een professionele belegger met een fantastisch trackrecord behoedzaam voor hen belegt. Het blijkt echter dat de resultaten negatief zijn en in die mate dat de beleggers van mening zijn dat van behoedzaam beleggen geen sprake kan zijn.
  Uit de onderzochte zaken blijkt dat Alex zichzelf geen beperkingen heeft opgelegd voor de inrichting van de portefeuilles; zij kan naar eigen inzicht tussen de 0 en 100% van de portefeuille vullen met zakelijke waarden (aandelen). Een dergelijke ruime bandbreedte achten wij zeer ongewenst omdat juist beperkte bandbreedtes voorkomt dat risico’s worden genomen die niet passen bij het cliëntprofiel. Minstens zo belangrijk is de asset-mix als controlemechanisme voor de klant. Afwijkingen van de asset-mix van de portefeuille ten opzichte van de strategische asset-mix (het portefeuilleprofiel) kunnen door de klant eenvoudig worden opgemerkt. De klant krijgt zo informatie die hem kan bewegen tot het stellen van vragen. De klant kan eventueel zelfs ingrijpen om erger te voorkomen.

  In plaats van de asset-mix als controlemechanisme werkt Alex vermogensbeheer met een risicogetal. Zo kan de klant via een vragenlijst door Alex zijn risicogetal laten bepalen. Met het bepaalde risicogetal wordt de klant vervolgens een risicoprofiel verstrekt. Alex hanteert daarbij een schaal van 0 tot 1000 voor haar profielen. Zo geeft een risicogetal tussen de 60 en de 81 de klant het profiel behoedzaam. Iets minder punten leidt tot het profiel Defensief en iets meer punten leidt tot het profiel Offensief. De klant zou met deze classificatie kunnen concluderen dat het risico dat Alex mag nemen zo’n beetje het midden aanhoudt. Doorgaans kent een dergelijk profiel de term ‘neutraal’. Wanneer het profiel echter ten opzichte van de hele schaalverdeling wordt bekeken dat ontstaat een heel ander beeld. Als een uitkomst van 181 t/m 1000 punten voor een zeer speculatief profiel staat, dan kan de klasse 61 t/m 80 punten toch nauwelijks enig risico vertegenwoordigen.
  Vanuit beide perspectieven mag naar onze opinie de klant met een behoedzaam profiel verwachten dat hij aan de defensieve kant zit. Daarnaast wekt de term “behoedzaam” ook de suggestie dat voorzichtig wordt belegd of dat de risico’s bescheiden zijn.
  Naast het persoonlijke risicogetal stelt Alex ook een risicogetal vast voor de aangehouden portefeuille. Het idee is dat klanten door vergelijking van het persoonlijke risicogetal met het portefeuille risicogetal kunnen zien welk risico ze lopen tov het persoonlijke risicogetal. Maar deze vergelijking geeft naar onze overtuiging geen juist beeld van het werkelijke risico dat de klant loopt. In het uitgebreid bestudeerde geval was de portefeuille nagenoeg geheel gevuld met aandelen en kende het een risicogetal van 49 (defensief) naast een persoonlijk risicogetal van 69 (behoedzaam). De klant denkt zo dat hij veel minder risico liep dan hij accepteerde. In werkelijkheid was de portefeuille echter goed vergelijkbaar met offensieve portefeuilles van concurrenten van Alex. Helaas is de praktijk zo dat er geen vast model is voor de classificering van risicoprofielen. De labels die in de branche gebruikt worden zijn erg divers en van een standaard is – helaas – geen sprake. Het etiket “offensief” kan in principe overal opgeplakt worden. Voor het label “behoedzaam” of “defensief” ligt dat naar ons idee toch anders, al is het maar om de betekenis van het woord.

  [een deel van het oorspronkelijke bericht is verwijderd om strategischre reden en ivm nieuwe inzichten]
 • Wat als u ergens anders dan bij Alex Vermogensbank wilt beleggen?

  Vermogensmonitor biedt begeleiding van beleggers die een passende vermogensbeheerder zoeken. Maar ook beleggers die 'zelf-doen' of gedeeltelijk 'zelf-doen' overwegen kunnen we adviseren. Zo zijn we erg te spreken over Binck Fundcoach als u overweegt zelf te beleggen. We raden u in iedergeval de ABN-AMRO 'Mijn Dealingroom' sterk af. U verliest daarmee het zicht op uw financiele positie. Meer weten? Vul dan het bel-me-terug-contactformulier in.


 • terug naar wegwijzer

 • Directe aanmelding: Hier kunt u zich vrijblijvend aanmelden (incl. automatische toezending opgaveblad dat u vervolgens per mail of post dient op te sturen)

 • VOORBEREIDING: Info over Alex-claim
  (inclusief vermelding van de vaste kosten en succes-fee)

 • Indirecte aanmelding: Opgaveblad toetsingsfase downloaden dat u vervolgens per mail of post dient op te sturen.

 • Programma Kassa bekijken

 • Zie hier grafisch hoeveel risico Alex nam voor de verschillende profielen

 • Memo mbt onderzoeksfase Alex-claim
  (inclusief vermelding van de vaste kosten)

 • Voorwaarden + volmacht